درباره ما

چون حقیر محمد کریم امیری فرد چندین سال به تولید کشاورزی پسته  مشغولم وجهت ارتباط بامصرف کنندگان وفروش بدون واسطه باتوجه به پیشرفت فروشگاه های اینترنتی سایت پسته مکاف راه اندازی گردیده وبرای جلب نظر مشتریان محترم منتظر پیشنهادات وانتقادات شما هستیم.

Contact us

  • icon
    Address : mkaf nut - Amiri Office -End of Jahad Bulv - Kerman -Iran
  • icon
    Phone 1 : 0098-3432458104 
    Phone 2 : 0098 - 3432458105
Top