شرایط استفاده

فعلا برای استفاده از این فروشگاه بصورت نقدی وازطریق درگاه پرداخت بانکی صورت میگیرد وان شا"الله برای فروش غیر نقدی واعتباری راهکاری درنظر گرفته میشود که اعلام میگردد.

Contact us

  • icon
    Address : mkaf nut - Amiri Office -End of Jahad Bulv - Kerman -Iran
  • icon
    Phone 1 : 0098-3432458104 
    Phone 2 : 0098 - 3432458105
Top