محصولات

نمایش
22a
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
67,200,000 ریال

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی

تعداد:
22a5
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
11,500,000 ریال

خندان اوحدی آجیلی .

تعداد:
34
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
66,000,000 ریال

خندان ممتاز 29-30 .

تعداد:
1551
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
14,200,000 ریال

مغز نخودو .

تعداد:
67
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
90,000,000 ریال

مغز کال کارتنی .

تعداد:
33398
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
6,250,000 ریال

مغز توجمع کنی

تعداد:
5k31
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
6,500,000 ریال

مغز توجمع کنی سبز.

تعداد:
2129
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
15,000,000 ریال

معز توجمع کنی کله قوچی .

تعداد:
155
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
84,000,000 ریال

مغز نخودو و خندان .

تعداد:
1157
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
87,000,000 ریال

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

تعداد:
08
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
7,000,000 ریال

مغز موشو وگندومی .

تعداد:
00
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
2,000,000 ریال

معز کال پوست کنده شده .

تعداد:
413
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
76,800,000 ریال

کله قوچی 24- 25 دانه .

تعداد:
1995
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,230,000 ریال

کله قوچی 26-28 دانه .

تعداد:
192
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
72,000,000 ریال

کاه قوچی 26-28 خندان .

تعداد:
143
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
67,200,000 ریال

خندان کله قوچی 31 دانه .

تعداد:
نمایش

ارسال رایگان

محموله بیش از 60 کیلویی

رضایتمندی ۱۰۰٪

ضمانت کامل محصولات

فروش همه روزه

سایت فروشگاهی پسته مکاف

پسته مکاف با حدود چندین سال فعالیت در زمینه کشاورزی باغات پسته ، ضبط وفرآوری پسته سعی در ارایه پسته ومغز پسنه بصورت آنلاین واینترنتی نموده است.

تماس با ما

  • ایران ، استان کرمان ، شهر کرمان
  • شماره تماس : 32458104-034
بالا