413
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
90,000,000 ریال

کله قوچی 24- 25 دانه .

تعداد:
1995
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,450,000 ریال

کله قوچی 26-28 دانه .

تعداد:
192
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
84,000,000 ریال

کاه قوچی 26-28 خندان .

تعداد:
143
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
72,000,000 ریال

خندان کله قوچی 31 دانه .

تعداد:
1439
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,250,000 ریال

خندان کله قوچی 31دانه .

تعداد:
118t9
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
2,000,000 ریال

کاه قوچی توچین .

تعداد:
118t
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
114,000,000 ریال

کله قوچی توچین .

تعداد:

پسته مکاف با حدود چندین سال تجربه و فعالیت در زمینه کشاورزی باغات پسته ، ضبط وفرآوری پسته سعی در ارایه پسته ومغز پسنه بصورت آنلاین واینترنتی نموده است.

تماس با ما

  • ایران ، استان کرمان ، شهر کرمان
  • شماره تماس : 32458104-034
بالا