سیاست برگشت کالا

کالای فروش رفته تاقبل از ارسال با دادن اطلاع بدون هیچگونه هزینه ای قابل برگشت است وکل مبلغ واریزی عودت داده می شود= .

کالا ی ارسال شده قبل از 24ساعت در صورت مغایریت داشتن پس از برگشت فقط مبلغ فاکتور قابل عودت است وهزینه حمل ونقل برعهده خریدار است= .

کالا های ارسال شده پس از 24 ساعت به قیمت روز  طبق عرف بازار وبانظر طرفین قابل استرداداست= .

تماس با ما

  • icon
    آدرس : کرمان - انتهای بلوارجهاد- نبش کوچه98 -پسته مکاف
  • icon
    تلفن ۱ :32458104-034 
    تلفن ۲ : 32458105-034
بالا