سیاست حمل ونقل

این سایت برای ارسال کالا به مشتریان عزیزبستگی به نوع ومقدار خرید ،ازچندین روش ارسال ، بانظر خریدار عمل می کند.

ارسال کالا های زیر20کیلو گرم ازطریق اداره پست ویا شرکت تیپاکس آنهم درصورت وجود دفاتر تیپاکس درشهر مقصدصورت میگیرد.

کالاها باحجم ووزن بین 20کیلو گرم تا1تن ازطریق اتوبوس بشرط وجودترمینال وگاراژدر مقصد می باشد.

کالاها باوزن بیش از 1تن ازطریق شرکت های باربری صورت میگیرد.

چون درعلم اقتصادهزینه حمل ونقل مبلغی به کالای خریداری شده اضافه می شود لذاخریداران  در انتخاب  روش ونوع حمل ونقل توجه نمایند.

تماس با ما

  • icon
    آدرس : کرمان - انتهای بلوارجهاد- نبش کوچه98 -پسته مکاف
  • icon
    تلفن ۱ :32458104-034 
    تلفن ۲ : 32458105-034
بالا